Yhdistys

Vastuunkantajat r.y. on vuonna 1986 perustettu kristillinen yhdistys, joka pyrkii auttamaan päihdeongelmiin ja asunnottomiksi ajautuneita lähimmäisiä. Vastuunkantajien arvopohjana on usko komiyhteiseen Jumalaan. Yhdistyksen jäseninä on joukko vapaaehtoisia vastuunkantajia.

Yhdistys aloitti kuntoutustoimintansa Sipoossa 1990. Keväällä 2015 toiminta Sipoossa jouduttiin lakkauttamaan taloudellisista syistä ja sen toiminta siirrettiin Helsingin Myllypuroon 1.9.2015.

Kuntoutuskoti Tarpoila on tarkoitettu päihdeongelmaisille, asunnottomille helsinkiläisille miehille. Vastuunkantajat toimii yhteistyössä Helsingin seurakuntien erityisdiakonian kanssa.

Vastuunkantajat ry:n toimintaa päihdetyössä voi tukea liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai sitoutumattomana lahjoittajana.

Pankkiyhteys 212218-5339.